• EDUCAR EN VALORS

  Aparentment en els temps que vivim sembla prevaler la individualitat, la impaciència i el fàcil accés a l’hora d’aconseguir les coses.

  Precisament per això, resulta necessari educar en valors. I això no ha de ser una tasca exclusivament de l’escola, sinó que s’ha de començar des de casa i des d’edats ben primerenques. Els pares tenen un doble deure: criar i educar. Els pares, a més de cobrir les necessitats bàsiques i mantenir el manteniment dels seus fills, també han de vetllar pel desenvolupament psicològic o emocional i moral. Resulta vital donar una educació als fills perquè els ajudi a desenvolupar-se adequadament i a convertir-se en persones empàtiques, íntegres, perseverants, amb principis i segures de si mateixes. Aquest treball cobra rellevància i sentit quan es realitza en el si familiar.

  Paral·lelament a l’esfera familiar, també té lloc la vida social en la qual poden aparèixer i interferir influències negatives per a l’educació dels nens. Una personalitat madura basada en l’educació en valors posseeix factors de protecció que poden reduir els riscos de la influència social en els nens.

  Els valors més importants que han de tenir-se en compte en l’educació dels fills són la tolerància a la frustració, la seguretat i confiança en si mateixos, la convivència, el respecte mutu, els drets humans, la inclusió, l’autonomia, el medi ambient, la gestió dels conflictes, l’honestedat, la sinceritat, la comunicació assertiva, l’esforç, la paciència i la perseverança per a aconseguir metes.

  L’adquisició o manca de tals valors poden explicar molts dels comportaments en l’adolescència i vida adulta.

  Comenta l'artícle →

Comenta l'artícle

Cancel·lar comentari